Komunikaty i ogłoszenia

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT...

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Turek do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Strategia ZIT będzie pełniła rolę strategii terytorialnej umożliwiającej realizację wspólnych zadań w ramach Związku ZIT zawartego w formie porozumienia międzygminnego jednostek samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego Miast Koła i Turku.

Dzięki zintegrowanym inwestycjom terytorialnym (ZIT) możliwe będzie realizowanie ważnych partnerskich projektów rozwojowych obejmujących obszar wspomnianych sześciu gmin. Na projekty te Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przeznaczył 8.717.164,60 euro.

 Dokumenty poddane konsultacjom to:

  • Projekt Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego [link]
  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego [link]

Uwagi do ww. dokumentów można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2024 r.:

Pobierz formularz konsultacyjny [link]

Konsultacje przeprowadzone są w dniach od 3 czerwca 2024 r. do 24 czerwca 2024 r.

Do pobrania:

wersja do druku