Szkolnictwo

Gimnazjum w Słodkowie

Gimnazjum powstało w roku 1999 w Żukach na terenie gminy Turek. Od 1 września 2008 roku gimnazjum mieści się w nowoczesnym budynku w Słodkowie. W roku szkolnym 2008/2009 posiadało 12 oddziałów, w których łącznie uczyło się blisko 250 uczniów, natomiast kadrę pedagogiczną tworzyło 29 nauczycieli. Młodzież gimnazjum w ramach zajęć lekcyjnych uczy się dwóch języków obcych: języka niemieckiego lub języka angielskiego (języki wiodące) oraz języka rosyjskiego (język dodatkowy). Uczniowie gimnazjum mają dostęp do nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu,a wszystko to możesz zobaczyć, biorąc udział w internetowej wycieczce po szkole". W gimnazjum wiele uwagi poświęcanychy jest wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej. Motto szkoły to "Wiem, że potrafię".W roku 2002 gimnazjum przystąpiło do akcji "Szkoła z klasą". Zaliczając kolejne zadania, w roku 2003 otrzymało ten zaszczytny tytuł. W szkole każdego roku organizuje się wiele konkursów, wycieczek i zawodów sportowych. W ramach wolontariatu nauczyciele prowadzą zajęcia skierowane do wszystkich uczniów.

źródło: Gimnazjum w Słodkowie

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/199/17 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, Gimnazjum w Słodkowie zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
 
Z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum w Słodkowie, Słodków 21b, 62-700 Turek zostało włączone się do Szkoły Podstawowej w Słodkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie, Słodków 21 i Słodków 21b, 62-700 Turek.

 

wersja do druku