Gimnazjum w Słodkowie

Gimnazjum powstało w roku 1999 w Żukach na terenie gminy Turek. Od 1 września 2008 roku gimnazjum mieści się w nowoczesnym budynku w Słodkowie. W roku szkolnym 2008/2009 posiadało 12...

Czytaj więcej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słodkowie

Historia szkoły w Słodkowie sięga roku 1850, wówczas powstała 4-klasowa szkoła, w której przedmiotów uczono po rosyjsku. Język polski był wykładany dwa razy w tygodniu, w...

Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa w Cisewie

Początki szkolnictwa na terenie wsi Cisew datują się na rok 1870. W tym okresie powstałpierwszy budynek szkoły wybudowany z kamienia wapiennego przywiezionego z okolic Uniejowa (budynek ten stoi do...

Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa w Turkowicach

Przed II wojną światową dzieci pobierały naukę w izbach wynajmowanych od prywatnych gospodarzy: Franciszka Kurzawy, Jana Lamenta, Józefa Światłowskiego. Kierownikiem, nauczycielem i...

Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa w Żukach

Historia Szkoły Podstawowej w Żukach sięga roku 1929, a więc początków wielkiego kryzysu gospodarczego na całym świecie. Pierwsza kadra pedagogiczna szkoły, a mianowicie Stanisław i Aniela...

Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa w Kaczkach Średnich

1 września 1972 roku odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich. W tym dniu p. Zygmunt Ława objął stanowisko dyrektora szkoły. Po raz pierwszy...

Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa w Chlebowie

Rok 1922 przyjmujemy jako oficjalne powstanie szkoły podstawowej w Chlebowie. Była to szkoła dwuklasowa, która mieściła się w domu Anieli i Franciszka Felisiaków. Tam mieszkał...

Czytaj więcej