Szkolnictwo

Szkoła Podstawowa w Turkowicach

Przed II wojną światową dzieci pobierały naukę w izbach wynajmowanych od prywatnych gospodarzy: Franciszka Kurzawy, Jana Lamenta, Józefa Światłowskiego. Kierownikiem, nauczycielem i katechetą był wówczas Henryk Wróblewski. Te pierwsze szkoły były 4 klasowe, a nauka odbywała się w nich przez 7 lat (uczęszczano do I i II klasy, do III klasy przez 2 lata, zaś do IV klasy przez 3 lata).

W 1945 roku zostaje wznowione nauczanie w szkole u J. Światłowskiego. Od 1947 roku przenosi się do domu Stefana Freta. Kierownikami i nauczycielami byli: Maria Pęcherzewska, Halina Siwek i inni. W 1957 roku powstał budynek szkoły dwuklasowej.

Od roku 2011 funkcje dyrektora pełni Elżbieta Tomczyk. Na początku jej kadencji oddano do użytku plac zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”, a w roku 2012 dokonano termomodernizacji szkoły.

W trosce o równe szanse i dobry poziom wykształcenia prowadzone są zajęcia wyrównawcze oraz koła zainteresowań. Osiągnięcia edukacyjne uczniów są diagnozowane na wszystkich etapach kształcenia, a ich wyniki wskazują na dobry poziom nauczania oraz dość liczną grupę absolwentów kontynuujących naukę w szkołach średnich i wyższych.

Aktualny stan szkoły w pełni zabezpiecza warunki organizacyjne i sanitarno-gospodarcze. Do naszej szkoły uczęszcza 97 uczniów z którymi prowadzi zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 12 nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami.

Dyrektor: Ilona Michalak

źródło: Szkoła Podstawowa w Turkowicach

 

Dane teleadresowe:

TURKOWICE
ul. Jaśminowa 3
62-700 TUREK
woj. wielkopolskie

tel. (063) 289-96-03

e-mail: turkowice3@wp.pl, spturkowice@gmina.turek.pl

strona internetowa: www.spturkowice.szkolnastrona.pl


 

wersja do druku