Szkolnictwo

Szkoła Podstawowa w Chlebowie

Rok 1922 przyjmujemy jako oficjalne powstanie szkoły podstawowej w Chlebowie. Była to szkoła dwuklasowa, która mieściła się w domu Anieli i Franciszka Felisiaków. Tam mieszkał kierownik szkoły Bronisław Durkiewicz wraz z rodziną. Żona kierownika Helena Durkiewicz pracowała jako nauczycielka tej szkoły, będąc wychowawcą klasy I i II. Wychowawcą klasy III i IV był ewangelik Rudolf Kuske, a po jego śmierci Niemiec Franz Georg. Jak się później okazało był to szpieg niemiecki, przed którym rodzina Durkiewiczów ukrywała się w czasie okupacji. Wychowawcą oddziału V i VI był kierownik tej placówki Bronisław Durkiewicz.

Tragiczny wrzesień 1939 roku dopisał nowe, krwawe karty do historii Turku i okolic. W Szkole Podstawowej w Chlebowie jak wspominają jej byli uczniowie 1 września 1939 roku wyglądał inaczej niż zwykle. W budynku było cicho, głucho i pusto. Wszystkie dzieci które przyszły do szkoły zostały odesłane do domu. W Chlebowie w budynku szkoły były lekcje tylko dla dzieci niemieckich. Dzieci polskie były skazane na nauczanie we własnym zakresie. Pojawiły się pierwsze inicjatywy zmierzające do organizowania tajnego nauczania. Chodziło głównie o najważniejsze przedmioty jak: język polski, historia, matematyka.

 Dnia 1 lutego 1945 Publiczna Szkoła Powszechna w Chlebowie wznowiła swoją działalność. Była to szkoła realizująca program sześciu klas szkoły powszechnej. Po wyzwoleniu powracali ludzie z wysiedleń, z przymusowych robót z Niemiec. Szkoła zaczęła funkcjonować. Organizując proces dydaktyczno – wychowawczy zwracano uwagę nie tylko na sprawy kształcenia, lecz również dążono do likwidacji skutków wojny i okupacji w nauczaniu i wychowaniu. Polegało to na pracy z młodzieżą „przerośniętą” i opóźnioną w nauce oraz wyeliminowaniu analfabetyzmu. Organizowano wiele kursów dla analfabetów między innymi w dniu 1 IX 1949 roku nastąpiło otwarcie w/w kursu w szkole w Chlebowie.

Od 1984 roku na nowo utworzono szkołę ośmioklasową i stanowisko dyrektora szkoły ponownie objął Eugeniusz Sobczak, które piastował do momentu odejścia na emeryturę czyli do roku 1986. W czerwcu 2008 roku szkoła pozyskuje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową na 10 stanowisk, projektor, laptop oraz uzyskuje szybkie łącza internetowe

Dyrektor: Agnieszka Karkusińska

źródło: strona internetowa Szkoły Podstawowa w Chlebowie

Dane teleadresowe:

CHLEBÓW 15
62-700 TUREK
woj. wielkopolskie

tel. (63) 289-94-86

e-mail: spchlebow@gmail.com

strona internetowa: www.spchlebow.riiu.webd.pl

 
 

wersja do druku