Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Turek na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta...

Do pobrania:


 

 

wersja do druku