Deklaracja dostępności

Aktualizacja deklaracji dostępności z 29 marca 2022 r.

Urząd Gminy Turek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Urzędu Gminy Turek

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
www.gminaturek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-26.

Strona podmiotowa, pod opieką autorską i serwisową Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-28 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna i komunikacyjna
W roku 2021 przeprowadzono audyt architektoniczny budynku urzędu oraz przegląd procedur obsługi pod względem dostępności ich dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Zawarte w nich rekomendacje wprowadzane są sukcesywnie i tak:

  • w przeszkleniu drzwi wejściowych zastosowano taśmy w kolorze kontrastującym, dodatkowo takim kontrastem oznaczono stopnie schodów w budynku,
  • w budynku nie ma windy dlatego na parterze budynku wyznaczono cichy pokój obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oznaczony dodatkowo napisami w alfabecie Braille'a,
  • w Centrum Informacji i Obsługi zlokalizowanym na parterze po lewej stronie od wejścia do budynku wyznaczono pracownika pierwszego kontaktu,
  • zakupiono pętlę indukcyjną
  • wyznaczono telefon komórkowy do komunikacji SMS i MMS.

W kolejnych latach prace na płaszczyźnie architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Turek ukierunkowane będą dalej na zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Turek, 29 marca 2022 r.

wersja do druku
Deklaracja dostępności