Z życia gminy

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI opłaty za gospodarowanie...

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, iż od 1 lipca 2022 r.  zgodnie z Uchwałą NR XLIII/287/22 RADY GMINY TUREK z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 23,00 od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • 46,00 zł (stawka opłaty podwyższonej ) od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

WAŻNE!!!

Z części opłaty mogą zwolnić się osoby, które:                                                                                        

  • są członkami rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Turek w taki sposób, że ww. opłata zostaje pomniejsza o 1 zł od każdej osoby będącej członkiem rodziny wielodzietnej o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
  • posiadają przydomowy kompostownik i będę kompostować w nim bioodpady, wytworzone na nieruchomości - zarówno te pochodzące z pielęgnacji terenu (np. trawa, liście, drobne gałązki) jak i odpady kuchenne (np. obierki warzyw/owoców).ZWOLNIENIE przysługuje w taki sposób, że opłata zostaje pomniejsza o 3 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość kompostującą bioodpady.

Po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty, w przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia w opłacie, właściciel nieruchomości musi złożyć do tut. Urzędu NOWĄ DEKLARACJĘ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Deklaracje będzie można składać od 1 lipca 2022 r.

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

Zmianie uległ nr rachunku bankowego na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w każdym zawiadomieniu które będzie dostarczone do mieszkańców będzie przydzielony indywidualny numer konta na każdą nieruchomość.  

Płatności za odpady komunalne można dokonywać także kartą lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, zgodnie z terminami płatności podanymi poniżej:

  • do 15 lutego za styczeń i luty
  • do 15 kwietnia za marzec i kwiecień
  • do 15 czerwca za maj i czerwiec
  • do 15 sierpnia za lipiec i sierpień
  • do 15 października za wrzesień i października
  • do 15 grudnia za listopad i grudzień

 

 KONTAKT:  Urząd Gminy Turek,   ul. Ogrodowa 4,  62-700 Turek

                        Tel. 63 279-40-60, 63 279-40-83, Fax 63 279-40-66

                        email: ug@gmina.turek.pl, srodowisko@gmina.turek.pl

 

wersja do druku