Z życia gminy

Nabór uzupełniający na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych

Informacja dla mieszkańców Gminy Turek zainteresowanych dofinansowaniem budowy instalacji kolektorów słonecznych

W związku z realizacją zadnia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek” ogłoszony zostaje nabór uzupełniający na wykonanie 56 szt. instalacji kolektorów słonecznych montowanych na budynku mieszkalnym (dach lub elewacja) w tym:

  • 18 szt. Wariantu I - dla Rodzin 1-3 osobowych:

2 szt. kolektora płaskiego HEWALEX KS2600F TLP AC o mocy 1973W każdy, oraz podgrzewacz ciepłej wody użytkowej HEWALEX serii OKC 250 NTRR/SOL o pojemności 250 l,

  • 38 szt. Wariantu II - dla Rodzin powyżej 3 osób:

3 szt. kolektora płaskiego HEWALEX KS2600F TLP AC o mocy 1973W każdy, oraz podgrzewacz ciepłej wody użytkowej HEWALEX serii OKC 300 NTRR/SOL o pojemności 300 l.

Koszt wkładu własnego mieszkańca ustalono w wyniku przetargu nieograniczonego, w ramach którego wyłoniony został Wykonawca zadania - firma DOMOTERMIKA Sp. z o.o., Górki 3A, 82-500 Kwidzyń, i wynosi on:

  • dla wariantu I – ok. 4.400 zł (przy cenie jednostkowej zestawu 11.772 zł i podatku WAT 8%),
  • dla wariantu II – ok. 5.500 zł (przy cenie jednostkowej zestawu 13.791,60 zł i podatku WAT 8%),

Deklarację przystąpienia mieszkańca do projektu mającego na celu wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na terenie prywatnych posesji, można wypełnić w Urzędzie Gminy Turek (w godz. 7:30-15:30, pokój nr 31) lub pobrać ze strony internetowej: www.gmina.turek.pl, zakładka: „Aktualności” oraz wypełnioną dostarczyć do Urzędu Gminy Turek, pokój nr 31, w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

W przypadku większej liczby wniosków w dniu 22 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Turek odbędzie się publiczne losowanie kolejności deklaracji mieszkańców.

UWAGA!

  • Montaż instalacji przewidziany jest jeszcze w tym roku - najpóźniej do 24 grudnia 2022 r.
  • Dofinansowaniem będą mogły zostać objęte budynki, które posiadają przyłącze wodociągowe oraz elektroenergetyczne oraz zostaną zamieszkane najpóźniej do końca grudnia 2022 r.

Informacje dotyczące budowy instalacji kolektorów słonecznych można uzyskać w Urzędzie Gminy Turek, pokój nr 31, tel. 63-279-40-73.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Pliki do pobrania

wersja do druku