Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Pęcherzew

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Pęcherzew zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek

zwołuję    

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PĘCHERZEW

NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2022  r. (SOBOTA)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W PĘCHERZEWIE

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:
ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 03.09.2022 r. godz. 17:15.

SOŁTYS SOŁECTWA PĘCHERZEW
/-/ JACEK SZAMBELAŃCZYK

Pliki do pobrania

wersja do druku