Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Obrzębin

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Obrzębin zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję    

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA OBRZĘBIN

NA DZIEŃ 20 WRZEŚNIA 2022 r. (wtorek)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:45

MIEJSCE ZEBRANIA: świetlica przy kościele w Obrzębinie

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK
- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 20.09.2022 godz. 18:00.

SOŁTYS SOŁECTWA OBRZĘBIN
/-/ HENRYK BARANIECKI

Pliki do pobrania

wersja do druku