Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Kalinowa

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Kalinowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KALINOWA

NA DZIEŃ 20 WRZEŚNIA 2022 r. (wtorek)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W KALINOWEJ

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 20.09.2022 r. godz. 18:15.

SOŁTYS SOŁECTWA KALINOWA
/-/ SŁAWOMIR MAJDA

Pliki do pobrania

wersja do druku