Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Słodków Kolonia

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Słodków Kolonia zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SŁODKÓW KOLONIA

NA DZIEŃ 26 WRZEŚNIA 2022 r. (poniedziałek)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W SŁODKOWIE

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK
- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 26.09.2022 r. godz. 18:15

SOŁTYS SOŁECTWA SŁODKÓW KOLONIA
/-/ JÓZEF PRZYBYŁ

Pliki do pobrania

wersja do druku