Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Kaczki Średnie

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Kaczki Średnie zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KACZKI ŚREDNIE

NA DZIEŃ 28.09.2022 r. (ŚRODA)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 19:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK
- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 28.09.2022 r. godz. 19:15.

SOŁTYS SOŁECTWA KACZKI ŚREDNIE
/-/ ARKADIUSZ KURZAWA

Pliki do pobrania

wersja do druku