Z życia gminy

Zebranie wiejskie sołectwa Albertów - 14.11.2022 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Albertów-Wrząca zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję
 
ZEBRANIE WIEJSKIESOŁECTWA ALBERTÓW-WRZĄCA
 
NA DZIEŃ 14 listopada 2022 r. (poniedziałek)
 
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:00
 
MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA
 
PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK
 
W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień tj. 14.11.2022 godz. 17:15.
 
Sołtys Sołectwa Albertów
/-/ Zbigniew Lewandowski/