Z życia gminy

Zapisy na kolonie letnie 2023

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Turek planuje organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z naszej gminy uczęszczających do szkół podstawowych w 2023 roku (uczniów od II do VIII klasy).    

Zapisy na kolonie będą realizowane wyłącznie drogą:

  1. telefoniczną od dnia 2 stycznia 2023 r. od godziny 7.30 pod numerem telefonu: (63) 279 40 81 lub (63) 279 40 84;
  2. lub mailową – wysyłając zgłoszenie od dnia 2 stycznia br. od godziny 7.30 na adres kultura@gmina.turek.pl (liczy się data wpływu na skrzynkę pocztową UG).Tytuł: „Zgłoszenie kolonie” – w treści maila proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, klasę, szkołę, imię i nazwisko osoby zgłaszającej (rodzica/opiekuna) wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć podpisaną klauzulę RODO wyrażającą zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu zgłoszenia na kolonie letnie. W późniejszym terminie pracownik UG skontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu ustalenia szczegółów zgłoszenia.

Planujemy kolonie nad Bałtykiem w dwóch turnusach (grupa dzieci starszych i młodszych). W tym momencie nie jest znany dokładny termin, koszt i miejsce kolonii.

Po wyborze terminu i miejsca kolonii letnich zapisane osoby zostaną poinformowane telefonicznie przez pracowników Urzędu Gminy.

Z poważaniem
/-/ Karol Mikołajczyk
Wójt Gminy Turek

Pliki do pobrania

wersja do druku