Z życia gminy

ULGA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KORZYSTAJĄCYCH Z BASENU PODCZAS FERII

ULGA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KORZYSTAJĄCYCH Z...

Zachęcamy do tego by dzieci i młodzież, uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkała na terenie naszej gminy skorzystała podczas ferii zimowych (od 30 stycznia do 12 lutego 2023 roku) z ulgi na basen w Turku.

Ulga finansowana ze środków Gminy Turek wynosi połowę kosztów biletu. Koszt biletu po zniżce wynosi 7 zł.

Ulga obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00 i od 9.00 do 20.00 w soboty i niedziele.

By skorzystać z ulgi niezbędne jest okazanie legitymacji szkolnej i dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Turek.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego wypoczynku!

 

wersja do druku