Z życia gminy

Zebranie wiejskie sołectwa Turkowice - 17.03.2023

Na podstawie § 28 Statutu Sołectwa Turkowice oraz Zarządzenia Nr 17/2023 Wójta Gminy Turek z dnia 2 marca 2023 r. zwołuję na dzień 17 marca 2023 r. (tj. piątek) godz. 18:30 w świetlicy wiejskiej w Turkowicach, ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA TURKOWICE

W przypadku braku quorum II termin zebrania ustala się na ten sam dzień na godz. 18:45.

Porządek zebrania dla wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór członka rady sołeckiej

  • powołanie komisji skrutacyjnej
  • zatwierdzenie regulaminu głosowania
  • zgłaszanie kandydatów
  • przygotowanie kart do głosowania
  • przeprowadzenie tajnego głosowania
  • ustalenie wyników głosowania
  • ogłoszenie wyniku wyborów.

4. Zakończenie zebrania.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

wersja do druku