Z życia gminy

Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne 23.03.2023

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, w sali nr 29.

Spotkanie organizowane jest w ramach działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego, który funkcjonuje na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w zakresie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W trakcie wydarzenia będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

wersja do druku