Z życia gminy

Zebranie wiejskie sołectwa Obrzębin - 08.05.2023

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Obrzębin zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA OBRZĘBIN

NA 8 MAJA 2023 r. (PONIEDZIAŁEK)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:30

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA PRZY KOŚCIELE

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE: ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień tj. 08.05.2023 r. godz. 17:45.

SOŁTYS SOŁECTWA OBRZĘBIN
/-/ HENRYK BARANIECKI

 

Pliki do pobrania

wersja do druku