Z życia gminy

Ankieta - Strategia Rozwoju Gminy na lata 2024-2034

Badanie ankietowe

Urząd Gminy Turek informuje, iż rozpoczęto proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2024-2034. W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Ankieta wypełnić można w wersji elektronicznej (znajduje się pod linkiem: https://www.survio.com/survey/d/G9S/Turek ) lub papierowej w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4 62-700Turek. Badanie będzie trwało do 16 czerwca 2023 r.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2030 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Turek na najbliższe lata.

Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż kilkanaście minut.

 

Pliki do pobrania

wersja do druku