Z życia gminy

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. opracowała Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 i rozpoczyna proces konsultacji społecznych. W związku z powyższym udostępniamy Państwu do konsultacji opracowany dokument. Prosimy o zgłaszanie propozycji zmian do strategii oraz jej załączników na załączonym formularzu.

Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na naszym obszarze tj. z Gminy Brudzew, Gminy Dobra, Gminy Kawęczyn, Gminy Kościelec, Gminy Malanów, Gminy Przykona, Gminy Turek, Gminy Władysławów.

Konsultacje trwać będą od dnia 22.05.2023 r. do dnia 29.05.2023 r. do godz. 13:00.

Propozycje i uwagi prosimy wysyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: biuro@lgd-tur.org.pl oraz drogą korespondencyjną na adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Krwony 32 62-720 Brudzew.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w prace nad nową strategią i zgłaszanie wszelkich uwag, wniosków i propozycji. Serdecznie dziękujemy!

Poniżej link do strony Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R.:

https://www.lgd-tur.org.pl/aktualnosci/konsultacje-lokalnej-strategii-rozwoju-na-lata-2023-2027/

Pliki do pobrania

wersja do druku