Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Obrzębin - 26.09.2023 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Obrzębin zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję    

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA OBRZĘBIN

NA DZIEŃ 26 WRZEŚNIA 2023 r. (WTOREK)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:30

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM W OBRZĘBINIE

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 26.09.2023 r. godz. 17:45.

Sołtys Sołectwa Obrzębin
/-/ Henryk Baraniecki

 

wersja do druku