Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Dzierżązna - 27.09.2023 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Dzierżązna zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję  

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA DZIERŻĄZNA

NA DZIEŃ 27 WRZEŚNIA 2023 r. (ŚRODA)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA DZIERŻĄZNEJ

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 27.09.2023 r. godz. 17:15.

Sołtys Sołectwa Dzierżązna
/-/ Jan Bukowski

 

wersja do druku