Z życia gminy

Zebranie wiejskie sołectwa Pęcherzew - 18.11.2023 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Pęcherzew zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję   

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PĘCHERZEW

NA DZIEŃ 18 LISTOPADA 2023 r. (SOBOTA)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 18.11.2023 godz. 17:15.

Sołtys Sołectwa Pęcherzew
/-/ Jacek Szambelańczyk

 

wersja do druku