Z życia gminy

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TUREK W ZAKRESIE MONTAŻU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY...
Trwają spotkania z mieszkańcami dotyczące naboru deklaracji na „Budowe instalacji OZE do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin Turek i Przykona”, dofinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Działania FEWP.10.06-IZ.00-001/24 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej.
Deklaracje można złożyć na:
1. Budowę nowych instalacji PV o mocy od 3 kW do 9,9 kW jak również dobudowę kolejnej do już istniejącej instalacji o łącznej mocy wszystkich instalacji do 10 kW. Moc budowanych instalacji wynikająca z realnego zapotrzebowania na potrzeby bytowe na podstawie rachunków za 2023 rok.
2. Zakup i montaż magazynu energii jedynie dla instalacji OZE będącej przedmiotem projektu.
3. Zakup i montaż kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u lub pompy ciepła do produkcji c.w.u.
 
Zapraszamy na kolejnew dniu 7 marca br. o godzinie 11.00 w świetlicy wiejskiej w Szadowie Pańskim, w dniu 7 marca br. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Cisewie.
 
 

 

Pliki do pobrania