Z życia gminy

INFORMACJA O ZAMIARZE ORGANIZACJI ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO

Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia publicznego na terenie Gminy Turek, udostępniona zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1389)

Urząd Gminy Turek zawiadamia, że w dniu 8 marca 2024 r. wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.

Data, godzina i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: 15.03.2024 r. od godziny 10:00 do godziny 22:00 droga krajowa nr 470, miejscowość Szadów Pański, powiat turecki, województwo wielkopolskie.

Przewidywany czas trwania zgromadzenia: do 15.04.2024 r.

Przewidywana liczba uczestników: 50 osób.

Cel zgromadzenia: Protest (Zielony Ład, ograniczenie importu zbóż z Ukrainy).

W związku z powyższym w tych dniach na drodze wojewódzkiej nr 470 w miejscowości Szadów Pański mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

wersja do druku