Z życia gminy

Dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Zgodnie z Uchwałą Nr XⅩI/130/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości złożenia wniosku o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w terminie od  12 kwietnia 2024 r. do  30 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek. (Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1).

Wnioski złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do siedziby Urzędu Gminy Turek.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Maryną Kozerenko  Tel. (63) 279 40 82.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

Pliki do pobrania

wersja do druku