Z życia gminy

SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY TUREK IX KADENCJI

SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY TUREK IX KADENCJI

Za nami inauguracja nowej kadencji 2024-2029 gminnego samorządu.

W poniedziałek, 6 maja 2024 r., odbyła się pierwsza Sesja IX kadencji Rady Gminy Turek.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym pierwszą Sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny. I Sesję Rady Gminy Turek otworzył radny senior Ryszard Włodarczyk, który kierował przebiegiem Sesji do momentu wyboru Przewodniczącego Rady.

Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wraz z Zastępcą wręczyli wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze.

Radni Gminy Turek oraz Wójt Gminy Turek złożyli uroczyste ślubowanie.

Kolejnym punktem sesji było wybranie Prezydium Rady Gminy. Jednogłośną decyzją radnych, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącym Rady Gminy Turek ponownie został Ireneusz Kolenda. Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Turek wybrano Włodzimierza Olka oraz Bożenę Ignasiak.

Skład Rady Gminy Turek IX kadencji przedstawia się następująco:

 • Ireneusz Kolenda – Przewodniczący Rady Gminy Turek
 • Włodzimierz Olek – I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Turek
 • Bożena Ignasiak – II Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Turek
 • Mirosław Buda
 • Tomasz Dróżdż
 • Joanna Jasnowska
 • Wiesława Kowalczyk
 • Piotr Kozanecki
 • Jolanta Łożyńska
 • Dominika Mac
 • Patryk Majcherek
 • Barbara Przysło
 • Tomasz Ratajek
 • Kataryna Rybka
 • Ryszard Włodarczyk

 

Galeria

SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY TUREK IX KADENCJI
SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY TUREK IX KADENCJI
SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY TUREK IX KADENCJI
SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY TUREK IX KADENCJI
SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY TUREK IX KADENCJI
SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY TUREK IX KADENCJI
SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY TUREK IX KADENCJI
SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY TUREK IX KADENCJI
SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY TUREK IX KADENCJI
SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY TUREK IX KADENCJI
SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY TUREK IX KADENCJI
SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY TUREK IX KADENCJI
wersja do druku