Z życia gminy

Stypendia dla uczniów Gimnazjum w Słodkowie - nabór wniosków

Kolejna edycja programu stypendialnego

dla uczniów gimnazjum

 

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego przez uczniów Gimnazjum  w Słodkowie (klas II-III), będących w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin dotkniętych problemami społecznymi, osiągających szczególnie wysokie wyniki w nauce lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku.

 

Minimalna średnia ocen ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium powinna wynosić powyżej 4,0 – przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie ucznia nieprzekraczającym 600,00 zł netto.

 

Formularze wniosków o stypendium dostępne są na stronie internetowej Gminy Turek www.gmina.turek.pl, w Urzędzie Gminy Turek (pok. Nr 18) oraz w Gimnazjum w Słodkowie.

 

Wypełnione formularze wniosków wraz z załącznikami należy, w terminie do 05 października 2016 r., złożyć w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pok. Nr 18.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Turek, pok. Nr 18 lub pod nr tel. (63) 279-40-81.

 

                                                                     Przewodniczący Komisji Stypendialnej

                                                                                 /-/ Ireneusz Kolenda

Pliki do pobrania

wersja do druku