ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Turek

e-Sesja

Przedkładanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Aktualności

Zapraszamy na warsztaty rękodzieła "coś dla ducha"

Więcej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY Mieszkańców Gminy Turek Na warsztaty rękodzieła „coś dla ducha”, które poprowadzi Pani...

Terminarz odbioru odpadów komunalnych w gminie Turek na MARZEC 2020 r.

Więcej

GRUPA I – Grabieniec, Obrzębin, Żuki Marzec 2 – odpady zmieszane, pozostałości posortownicze i popioły w pojemnikach, worki:...

„Level Up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród...

Więcej

Turkowska Unia Rozwoju wraz z Turecką Izbą Gospodarczą realizuje projekt „Level Up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród...

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór...

Więcej

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następujących zakresach...

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Turku

Więcej

Mistrzostwa Gminy Turek w Halowej Piłce Nożnej

Więcej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie był gospodarzem Mistrzostw Gminy Turek w Halowej Piłce Nożnej, które odbyły się 13 lutego 2020 r....

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY TUREK NA ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Więcej

XX Sesja Rady Gminy Turek

Więcej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu...

Terminarz zebrań członków Spółek Wodnych Gminy Turek w 2020 roku

Więcej

W dniu 17 lutego 2020 r. /poniedziałek/ 1. Cisew – w świetlicy wiejskiej w Cisewie o godz. 10:00 2. Słodków, Słodków...

Bal karnawałowy

Więcej

W piątek 7 lutego 2020 roku w Świetlicy Wiejskiej w Kowalach Księżych odbył się bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży z gminy Turek. Na wszystkie...

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Więcej

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1840 ze...

Ulga dla dzieci i młodzieży korzystających z basenu podczas ferii

Więcej

Zachęcamy do tego by dzieci i młodzież, uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkała na terenie naszej gminy skorzystała...

INFORMACJA – odbiór odpadów wielkogabarytowych w PSZOK

Więcej

Informujemy, iż w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącym się przy, ul. Komunalnej 8, 62-731...

PLATFORMA KOMUNIKACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TUREK

Więcej

Szybkie i wygodne załatwianie spraw urzędowych Urząd Gminy TUREK ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, tel.: 63279 40 60, e-mail:...

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Więcej

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu tureckiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku...