Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Turek od IV – XII 2020 r

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i...

Koronawirus - telefony kontaktowe

Aktualności

System MultiSMS

Więcej

Zarejestruj się w systemie MultiSMS, jeśli chcesz otrzymywać bezpłatne wiadomości sms na telefon komórkowy o: nadchodzących zagrożeniach:...

XXIV Sesja Rady Gminy Turek

Więcej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że w dniu 4...

Komunikat o włączeniu syren alarmowych

Więcej

Wójt Gminy Turek informuje, że w związku z 76 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17.00 zostaną włączone syreny...

GRANT DLA UKS "SPRINTER" ZE SŁODKOWA

Więcej

W roku 2020 Ministerstwo Sportu po raz kolejny ogłosiło nabór wniosków do programu „KLUB”, którego celem...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego dotycząca nieodpłatnego przekazania żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Turek - do pobrania w...

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lipca 2020 r.

Więcej

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na...

Powszechny Spis Rolny

Więcej

1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny, którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także...

Projekt YOUNGSTER PLUS w Gminie Turek

Więcej

W roku szkolnym 2019/20 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie zrealizowany został ogólnopolski program „YOUNGSTER...

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU 500+

Więcej

INFORMACJA - TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W GOPS W TURKU

Więcej

GŁOSUJMY BEZPIECZNIE

Więcej

XXIII Sesja Rady Gminy Turek

Więcej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że w dniu 1 lipca...

Komputery dla szkół

Więcej

Gmina Turek otrzymała 70.000 zł na zakup sprzętu komputerowego ułatwiającego realizację zdalnego nauczania. W dniu 25 maja br. Gmina Turek podpisała...

Powszechny Spis Rolny 2020 - informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze...

Więcej

Wójt Gminy Turek - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych....

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na...

Więcej

OKZ-OK.524.1.2020 Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku...