Dni Turku i Gminy Turek - fotorelacja

Europejskie Medale Samorządu

Budowa placu zabaw w miejscowości Wietchinin, budowa siłowni plenerowej w...

Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowa części...

Aktualności

XLVIII Sesja Rady Gminy Turek

Więcej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu...

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków...

Więcej

Komunikat Starosty Tureckiego

Więcej

Komunikat Starosty Tureckiego dotyczący wydobywania kopalin ze złóż

Bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego

Więcej

Programy szkoleń organizowanych przez PUP w Turku

Więcej

Wnioski o szacowanie szkód spowodowanych suszą

Więcej

KURENDA Wójt Gminy Turek informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach...

Zapraszamy na Dzień Olimpijski do ZSR CKP w Kaczkach Średnich

Więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Turek

Więcej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu...

DYSKOTEKA SZKOLNA ph. "POLSKA BIAŁO-CZERWONA"

Więcej

W dniu 13 czerwca 2018 r., w nawiązaniu do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im....

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii...

Więcej

Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im....

Kolejne sukcesy naszych w finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w...

Więcej

W dniu 4 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbył się Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce. Bardzo dobrze wypadły...

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec-grudzień 2018

Więcej

Dni Turku i Gminy Turek - fotorelacja

Więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec-grudzień 2018

Więcej

Europejskie Medale Samorządu

Więcej

W piątek 25 maja 2018 r. Wójt Gminy Pan Karol Mikołajczyk wraz z Sekretarzem Urzędu Panią Małgorzatą Rezler oraz Panią Jadwigą Glapa – Prezes...