Wesołych Świąt!

Inwestycje zrealizowane w 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego...

Empatia zapisana w liście w Szkole Podstawowej w Turkowicach

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Aktualności

Sukcesy na Rejonowych Zawodach w Czwórboju Lekkoatletycznym

Więcej

Długie przygotowania dały efekt. Dziewczęta z ZSP w Słodkowie wygrały Rejonowe Zawody w Czwórboju Lekkoatletycznym które odbyły się 17...

XVII INTEGRACYJNY RAJD TURYSTYCZNY „O UŚMIECH DZIECKA”

Więcej

XVII INTEGRACYJNY RAJD TURYSTYCZNY „O UŚMIECH DZIECKA” 2 CZERWCA 2019 r. Zgłoszenia Uczestników rajdu...

Terminarz wywozu odpadów w gminie Turek II półrocze 2019 oraz I, II 2020

Więcej

Zmiana godzin pracy w Biurach Powiatowych ARiMR

Więcej

X Sesja Rady Gminy Turek

Więcej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że w dniu 17 maja...

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Więcej

Działając na podstawie art. 11 ust.1, art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017r poz. 1840)...

11 maja - DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

Więcej

ZAPRASZAMY NA V INTEGRACYJNY RAJD TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZY

Więcej

Zarząd Oddziału PTTK w Turku zaprasza na V Integracyjny Rajd Przyrodniczo-Turystyczny, który odbędzie się w niedzielę 12 maja 2019 roku. Start...

Święta 2 i 3 Maja

Więcej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na...

Więcej

OKZ-OK.524.1.2019 Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku...

Marsz po zdrowie

Więcej

IX Sesja Rady Gminy Turek

Więcej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że w dniu...

Wesołych Świąt!

Więcej

Inwestycje zrealizowane w 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego...

Więcej

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka Wodno ściekowa w aglomeracjach” projekt pn.:...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych...

Więcej

WÓJT GMINY TUREK na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...