Nasza gmina

Informacje o gminie

Charakterystyka gminy

Gmina Turek stanowi odrębnąjednostkę samorządowąw powiecie tureckim. Tereny gminy rozciągają się wokół miasta Turek . Siedzibą władz gminy jest miasto Turek. Obszar...

Więcej

Przewodnik krajoznawczy po gminie

Trasy turystyczne

Przebieg tras turystycznych - mapy do pobrania: Gmina Turek - mapa turystyczna - (13,6 MB - *.jpg) Trasa pierwsza: Grabieniec - Małoszyna - Albertów - Grabieniec -...

Więcej

Historia i zabytki

Zespół Dworsko-Parkowy w...

Geneza dworu w Słodkowie sięga pierwszej połowy XIX wieku, jednak może poszczycić się on długą historią. Na przestrzeni dziesięcioleci był własnością Sznerrów,...

Więcej

Sołectwa

W skład Gminy Turek wchodzi 20 sołectw o łącznym obszarze 109,42 km². Sołectwa Wsie wchodzące w skład sołectwa Sołtys Albertów...

Więcej

Mapa gminy

Położenie: Gmina Turek leży na Wysoczyźnie Tureckiej, nad Kiełbaską, w województwie wielkopolskim. W latach 1975–1998 gmina leżała do województwa konińskiego.

Więcej

Statystyki

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców Mężczyźni Kobiety Razem Albertów 95 76 171 Wrząca 134 144 278 Budy Słodkowskie 154...

Więcej

Galeria zdjęć gminy

Fotografie ze zbiorów Lokalnej Grupy Działania LGD-TUR.

Więcej

Ochrona środowiska

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) informujemy o miejscach...

Więcej