Fundusze zewnętrzne

Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Turek

Więcej

Infrastruktura sportowo – rekreacyjna o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Słodków, Infrastruktura sportowo – rekreacyjna o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Chlebów...

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA...

Więcej

W dniu 28 czerwca 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Księżych podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego...

Inwestycje zrealizowane w 2018 roku w ramach Programu...

Więcej

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka Wodno ściekowa w aglomeracjach” projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz...

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Korytków, przebudowa...

Więcej

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Korytków, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew oraz rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Stacji Uzdatniania Wody na świetlicę wiejską w m. Chlebów W dniu 12 października 2018 r. w...

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ...

Więcej

W dniu 29 października 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczkach Średnich podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach realizacji przedsięwzięć pozostałych w zakresie: monitoringu środowiska, zapobiegania...

BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE KSIĘŻE

Więcej

Gmina Turek wtrosce opotrzeby mieszkańców sołectwa Kowale Księże zrealizowała inwestycję polegająca na budowie siłowni plenerowej, obejmującej montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z urządzeniami małej architektury. Teren ten, jest w obrębie Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności...

Budowa drogi gminnej Obrzębin – Słodków Kolonia...

Więcej

Budowa drogi gminnej Obrzębin – Słodków Kolonia obejmującego budowę dwóch odcinków drogi gminnej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w miejscowościach Obrzębin i Słodków Kolonia, Gmina Turek W dniu 18 września 2018 r....

Budowa placu zabaw w miejscowości Wietchinin, budowa siłowni...

Więcej

W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów...

Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków,...

Więcej

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizuje przedsięwzięcie w zakresie: - budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków typu EUROMATIC ST, które przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych, pochodzących z budynków mieszkalnych...

Gmina Turek podpisała umowę z NFOŚiGW

Więcej

28 marca 2018 r. Gmina Turek podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacji Stacji...

    • 1