Gospodarka odpadami komunalnymi

System Zbiórki Opakowań PSOR

Więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych styczeń-czerwiec 2017

Więcej

Mobilna zbiórka odpadów

Więcej

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Więcej

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Akty prawa miejscowego MIEJSCE...

Harmonogram odbioru odpadów: sierpień - grudzień 2016

Więcej

11 Maja Dzień bez Śmiecenia

Więcej

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Więcej

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW STYCZEŃ – LIPIEC 2016

Więcej

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Więcej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Turek Informujemy, iż na terenie gminy Turek będzie miała miejsce mobilna zbiórka: odpadów wielkogabarytowych (np. meble,...

Harmonogram odbioru odpadów: sierpień - grudzień 2015

Więcej