Gospodarka odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych styczeń-maj 2018

Więcej

Informacja - dotyczy prawidłowej eksploatacji pojemników na popiół

Więcej

Szanowni Mieszkańcy Prosimy pamiętać o prawidłowej eksploatacji pojemników na popiół: - nie można do nich sypać gorącego popiołu, mokrego popiołu...

System Zbiórki Opakowań PSOR 2017

Więcej

Mobilna zbiórka odpadów komunalnych 2017

Więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2017

Więcej

System Zbiórki Opakowań PSOR

Więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych styczeń-czerwiec 2017

Więcej

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Więcej

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Akty prawa miejscowego MIEJSCE...

11 Maja Dzień bez Śmiecenia

Więcej

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Więcej