Gospodarka odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec-grudzień 2018

Więcej

11 maja - DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

Więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych styczeń-maj 2018

Więcej

Informacja - dotyczy prawidłowej eksploatacji pojemników na...

Więcej

Szanowni Mieszkańcy Prosimy pamiętać o prawidłowej eksploatacji pojemników na popiół: - nie można do nich sypać gorącego popiołu, mokrego popiołu (popiół zalany wodą powoduje, że ciężar pojemnika 120 l przekracza często 100 kg) -...

System Zbiórki Opakowań PSOR 2017

Więcej

Mobilna zbiórka odpadów komunalnych 2017

Więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2017

Więcej

System Zbiórki Opakowań PSOR

Więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych styczeń-czerwiec 2017

Więcej

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami...

Więcej

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Akty prawa miejscowego MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, tel....