Gospodarka odpadami komunalnymi

INFORMACJA – odbiór odpadów wielkogabarytowych w PSZOK

Więcej

Informujemy, iż w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącym się przy, ul. Komunalnej 8, 62-731 Przykona, został wznowiony odbiór odpadów wielkogabarytowych. Przypominamy godziny otwarcia PSZOK: ŚRODY I SOBOTY...

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO opłaty za gospodarowanie odpadami...

Więcej

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) nałożono obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie...

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami...

Więcej

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Akty prawa miejscowego MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Gminy Turek, pokój nr 4 ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, tel. 63279-40-60, fax....

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI opłaty za gospodarowanie odpadami...

Więcej

Szanowni Mieszkańcy ! Informujemy, iż od 1 września 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr XII/64/19 Rady Gminy Turek z dnia 18 czerwca 2019 r. zmienia się wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:...

SEGREGUJMY POPRAWNIE ŚMIECI!

Więcej

Szanowni Mieszkańcy, SEGREGUJMY POPRAWNIE ŚMIECI! W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych informujemy, iż każdy przypadek niewłaściwej segregacji odpadów będzie zgłaszany przez firmę odbierającą odpady komunalne Wójtowi...

Terminarz wywozu odpadów w gminie Turek II półrocze 2019 oraz...

Więcej

11 maja - DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

Więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych styczeń-maj 2019

Więcej

Mobilna zbiórka odpadów

Więcej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Turek, Informujemy i jednocześnie przypominamy, iż wg harmonogramu odbioru odpadów, który Państwo otrzymaliście od firmy Z.U.K. „EKO-GAB” będzie miała miejsce mobilna zbiórka: · odpadów wielkogabarytowych (np....

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec-grudzień 2018

Więcej