Gospodarka odpadami komunalnymi

Jak poprawnie segregować odpady w Gminie Turek?

Więcej

Szanowni Mieszkańcy, SEGREGUJMY POPRAWNIE ŚMIECI! W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych informujemy, iż każdy przypadek niewłaściwej segregacji odpadów będzie zgłaszany przez firmę odbierającą odpady komunalne Wójtowi...

Komunikat - dotyczy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki...

Więcej

- KOMUNIKAT - dotyczy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Psarach Wójt Gminy Turek informuje, że od dnia 6 MAJA 2020 r. (ŚRODA) zostaje wznowiony odbiór odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej...

KOMUNIKAT - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - BIOODPADY

Więcej

- KOMUNIKAT - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -BIOODPADY- W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 i zamknięciem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mając na uwadze wprowadzone od...

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami...

Więcej

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Akty prawa miejscowego MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Gminy Turek, pokój nr 4 ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, tel. 63 279-40-60, fax. 63 279-40-66...

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Turek od IV...

Więcej

W celu pobrania harmonogramu odbioru odpadów kounalnych należy kliknąć we właściwą grupę: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Turek od IV – XII 2020 r. GRUPA I – Grabieniec, Obrzębin, Żuki Harmonogram odbioru odpadów...

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI opłaty za gospodarowanie odpadami...

Więcej

Szanowni Mieszkańcy ! Informujemy, iż od 1 kwietnia 2020 r. zmienią się zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy. Zmiany są następstwem wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz...

Informacja dotycząca funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki...

Więcej

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze potrzebę ograniczania bezpośrednich kontaktów, Wójt Gminy Turek informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów...

Terminarz odbioru odpadów komunalnych w gminie Turek na...

Więcej

GRUPA I – Grabieniec, Obrzębin, Żuki Marzec 2 – odpady zmieszane, pozostałości posortownicze i popioły w pojemnikach, worki: zielone, niebieskie Marzec 16 – odpady zmieszane, pozostałości posortownicze i popioły w pojemnikach, worki: żółte,...

INFORMACJA – odbiór odpadów wielkogabarytowych w PSZOK

Więcej

Informujemy, iż w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącym się przy, ul. Komunalnej 8, 62-731 Przykona, został wznowiony odbiór odpadów wielkogabarytowych. Przypominamy godziny otwarcia PSZOK: ŚRODY I SOBOTY...

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO opłaty za gospodarowanie odpadami...

Więcej

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) nałożono obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie...