Lista od 11 do 20 z wszystkich 46 z wszystkich wpisów

Terminarz odbioru odpadów komunalnych w gminie Turek na MARZEC...

GRUPA I – Grabieniec, Obrzębin, Żuki Marzec 2 – odpady zmieszane, pozostałości posortownicze i popioły w pojemnikach, worki: zielone, niebieskie Marzec 16 – odpady zmieszane, pozostałości posortownicze i popioły w pojemnikach, worki: żółte, brązowe GRUPA II – Cisew, Słodków Kolonia Marzec 5...

Czytaj więcej

INFORMACJA – odbiór odpadów wielkogabarytowych w PSZOK

Informujemy, iż w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącym się przy, ul. Komunalnej 8, 62-731 Przykona, został wznowiony odbiór odpadów wielkogabarytowych. Przypominamy godziny otwarcia PSZOK: ŚRODY I SOBOTY 9.00 - 16.00

Czytaj więcej
ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO opłaty za gospodarowanie odpadami...

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO opłaty za gospodarowanie odpadami...

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) nałożono obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki...

Czytaj więcej
ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy ! Informujemy, iż od 1 września 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr XII/64/19 Rady Gminy Turek z dnia 18 czerwca 2019 r. zmienia się wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczna stawka opłaty za...

Czytaj więcej
SEGREGUJMY POPRAWNIE ŚMIECI!

SEGREGUJMY POPRAWNIE ŚMIECI!

Szanowni Mieszkańcy, SEGREGUJMY POPRAWNIE ŚMIECI! W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych informujemy, iż każdy przypadek niewłaściwej segregacji odpadów będzie zgłaszany przez firmę...

Czytaj więcej
Terminarz wywozu odpadów w gminie Turek II półrocze 2019 oraz I, II...

Terminarz wywozu odpadów w gminie Turek II półrocze 2019 oraz I, II...

Czytaj więcej
11 maja - DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

11 maja - DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

Czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych styczeń-maj 2019

Czytaj więcej
Mobilna zbiórka odpadów

Mobilna zbiórka odpadów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Turek, Informujemy i jednocześnie przypominamy, iż wg harmonogramu odbioru odpadów, który Państwo otrzymaliście od firmy Z.U.K. „EKO-GAB” będzie miała miejsce mobilna zbiórka: ·...

Czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec-grudzień 2018

Czytaj więcej