Z życia gminy

„Level Up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych...

Więcej

Turkowska Unia Rozwoju wraz z Turecką Izbą Gospodarczą realizuje projekt „Level Up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców obszaru LGD T.U.R” Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci odbycia kursów komputerowych na...

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R....

Więcej

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następujących zakresach tematycznych: Podejmowania działalności gospodarczej Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych Budowy lub...

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Turku

Więcej

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY TUREK NA ZAJĘCIA Z JĘZYKA...

Więcej

Terminarz zebrań członków Spółek Wodnych Gminy Turek w 2020 roku

Więcej

W dniu 17 lutego 2020 r. /poniedziałek/ 1. Cisew – w świetlicy wiejskiej w Cisewie o godz. 10:00 2. Słodków, Słodków Kolonia, Budy Słodkowskie, Albertów, Wrząca – w świetlicy wiejskiej w Słodkowie o godz. 11:00 3. Obrzębin,Grabieniec –...

Bal karnawałowy

Więcej

W piątek 7 lutego 2020 roku w Świetlicy Wiejskiej w Kowalach Księżych odbył się bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży z gminy Turek. Na wszystkie dzieci czekał słodki poczęstunek oraz mnóstwo dobrej zabawy. W programie przewidziano delegację animatorów, zabawy taneczno...

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Więcej

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1840 ze zm.) zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Turek, których statutowym celem działania...

Ulga dla dzieci i młodzieży korzystających z basenu podczas ferii

Więcej

Zachęcamy do tego by dzieci i młodzież, uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkała na terenie naszej gminy skorzystała podczas ferii zimowych (od 27 stycznia do 7 lutego 2020 roku) z ulgi na basen w Turku. Koszt biletu po zniżce wynosi 4 zł. Ulga obowiązuje...

PLATFORMA KOMUNIKACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TUREK

Więcej

Szybkie i wygodne załatwianie spraw urzędowych Urząd Gminy TUREK ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, tel.: 63279 40 60, e-mail: ug@gmina.turek.pl, www.gmina.turek.pl, eurzad.gmina.turek.pl Szybkie i wygodne załatwienie spraw urzędowych? Tak, w...

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Więcej

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu tureckiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku wzywa posiadaczy drobiu do zgłoszenia sołtysom miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki. Szczegóły w...