Z życia gminy

Zaproszenie na I Gminny Turniej Stowarzyszeń "BILE I KIJE"

Więcej

Spotkanie informacyjne

Więcej

Marsz po zdrowie

Więcej

XL Sesja Rady Gminy Turek

Więcej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zawiadamiam, że w dniu 20 listopada 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Turek,...

I BIEG „SŁODKOWSKA DZIESIĄTKA”

Więcej

W niedzielę 29 października br. słodkowskie stowarzyszenie „Edukacja, Kultura, Sport” po raz pierwszy zorganizowało bieg na dystansie 10 km. Trasa biegu wyznaczona została drogami gminnymi przez miejscowości Słodków i Budy Słodkowskie ze startem i metą przy Zespole...

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KALINOWA

Więcej

Gmina Turek wtrosce opotrzeby mieszkańców sołectwa Kalinowa zrealizowała inwestycję polegająca na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego, z miejscem na ognisko/grill, kompletem mebli biesiadnych, podwójnym urządzeniem siłowni plenerowej oraz chodnikiem. Teren ten, mieści się...

Zapraszamy na obchody Narodowego Święta Niepodległości

Więcej

Nabór wniosków - budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo...

Więcej

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantu:„Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne(w oparciu o zasoby: naturalne, kulturowe, rekreacyjne)”w ramach poddziałania 19.2...

Nabór wniosków - rozwój rynków zbytu i usług lokalnych

Więcej

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie tematycznym: Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub...

Projekt „Świetlicowe ATR-akcje” – imprezy...

Więcej

Trzy sołectwa z terenu Gminy Turek tj. Kalinowa, Pęcherzew i Turkowice z początkiem lutego br. przystąpiły do projektu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów „Świetlicowe ATR-akcje”. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach kompetencyjnych, debacie społecznej,...