Z życia gminy

Powszechny Spis Rolny

Więcej

1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny, którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także te użytkowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Jak można wziąć udział w spisie?...

Projekt YOUNGSTER PLUS w Gminie Turek

Więcej

W roku szkolnym 2019/20 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie zrealizowany został ogólnopolski program „YOUNGSTER PLUS”. Celem przedsięwzięcia, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund i finansowanego...

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU 500+

Więcej

INFORMACJA - TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W GOPS W TURKU

Więcej

GŁOSUJMY BEZPIECZNIE

Więcej

Komputery dla szkół

Więcej

Gmina Turek otrzymała 70.000 zł na zakup sprzętu komputerowego ułatwiającego realizację zdalnego nauczania. W dniu 25 maja br. Gmina Turek podpisała umowę o powierzenie grantu nr 2789/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I...

Powszechny Spis Rolny 2020 - informacja o otwartym i...

Więcej

Wójt Gminy Turek - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych. Szczegółowe informacje o naborze na kandydatów na rachmistrzów terenowych znajdują się w plikach do pobrania.

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie...

Więcej

OKZ-OK.524.1.2020 Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Turek otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci - do pobrania w pliku poniżej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY URUCHOMIENIA KASY URZĘDU GMINY TUREK

Więcej

Informujemy, że od dnia 01.06.2020 r. zostaje uruchomiona Kasa Urzędu Gminy Turek, która funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:30. Realizacja usług może wiązać się z ograniczeniami jakie wynikają z obowiązujących wytycznych sanitarnych, takich jak m.in....