Z życia gminy

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie...

Więcej

OKZ-OK.524.1.2019 Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Turek otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez...

Marsz po zdrowie

Więcej

Wesołych Świąt!

Więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji...

Więcej

WÓJT GMINY TUREK na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały nr II/8/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu...

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Więcej

Zapraszamy na XX Festiwal Szkolny "PLAMA"

Więcej

XX Mistrzostwa Samorządowców Powiatu Tureckiego w Halowej...

Więcej

Dzień Kobiet '2019

Więcej

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Więcej

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1840) zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Turek, których statutowym celem działania jest...

E-DOWÓD

Więcej

E- DOWÓD Zmiany w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną 1. Do czego będzie służył i jak będzie wyglądał e-dowód z warstwą elektroniczną? Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód) będzie bezpiecznym...