Komunikaty i ogłoszenia

Konkurs "Wielkopolska – moja duma Wielkopolskie pejzaże"

Więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr

Więcej

Informacja o naborze wniosków dotyczących szkód w uprawach...

Więcej

Agencja udziela pomocy finansowej producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Pomoc dotyczy szkód jakie wystąpiły w uprawach rolnych, lasach, lub w budynkach służących do prowadzenia...

Konkurs plastyczny "Najładniejsza kartka Bożonarodzeniowa"

Więcej

Utrudnienia w ruchu drogowym ul. Działkowa i Św. Floriana

Więcej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku informuje, że w dniu 01.10.2017 r. przystępuje do budowy kanalizacji deszczowej w ul. Działkowej oraz ul. Św. Floriana. W związku z powyższym w miesiącu październiku moga wystąpić problemy z przejazdem ul....

Akcja Sprzątanie świata – Polska 2017

Więcej

Stypendium dla uczniów klas II-III dotychczasowego gimnazjum

Więcej

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego przez uczniów klas II-III dotychczasowego gimnazjum w Słodkowie, będących w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin dotkniętych problemami społecznymi, osiągających...

ZUS OSTRZEGA SENIORÓW

Więcej

INFORMACJA PRASOWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników Coraz częściej do naszych domów przychodzą osoby, które podszywają się pod pracowników różnych instytucji. Zdarza...

Konkurs EKO MODEL

Więcej

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Udział w konkursie polega na samodzielnym lub grupowym wykonaniu modelu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Konkurs...