Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Turek o przetargu ustnym...

Więcej

Komunikat dotyczący uprawy konopii przemysłowej

Więcej

Stypendium dla uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum

Więcej

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego przez uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum w Słodkowie, będących w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin dotkniętych problemami społecznymi, osiągających...

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o...

Więcej

Wykaz o przeznaczeniu działek do zbycia w trybie przetargu...

Więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Więcej

Dyżury telefoniczne z ekspertem ZUS

Więcej

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi i możliwości...

Więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO Stosowanie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) informuję, iż przygotowywane jest niżej...

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi i możliwości...

Więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO Stosowanie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) informuję, iż przygotowywane jest...

Ostrzeżenie hydrologiczne- wezbranie z przekroczeniem stanów...

Więcej