Komunikaty i ogłoszenia

Dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych...

Więcej

Zgodnie z §8 pkt 2 Uchwały Nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Turek podaje do...

Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I

Więcej

Apel o nie spalanie odpadów organicznych!

Więcej

Urząd Gminy w Turku apeluje o nie spalanie traw, liści i innych odpadów organicznych, często mokrych lub wilgotnych. Powoduje to powstawanie bardzo dużej ilości dymu, który jest uciążliwy oraz szkodliwy dla naszego zdrowia i otaczającego nas środowiska Najbardziej...

Równamy szanse – aktywni społecznie i zawodowo

Więcej

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii - dotyczy...

Więcej

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w...

Więcej

PSZOK NIECZYNNY - 31.03.2018

Więcej

Informujemy, że dnia 31 marca 2018 r. – WIELKA SOBOTA – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Psarach, ul. Komunalna 8, 62-731 Przykona będzie nieczynny.

Nabór na wolne stanowisko pracy

Więcej

Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Szczegóły w plikach do pobrania

Usuwamy azbest - wnioski

Więcej

MIESZKAŃCY GMINY TUREK Wójt Gminy Turek informuje, iż od dnia 26 marca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku można składać wnioski w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest...