Komunikaty i ogłoszenia

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO

Więcej

Na terenie Powiatu Tureckiego w 2019 roku funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. PUNKT NR 1 – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w...

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

Więcej

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje trzy tury warsztatów pt. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”, które odbędą się w dniu 19 lutego, 20 lutego i 26 lutego 2019 r. w...

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 5 lutego...

Więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 stycznia...

Więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 stycznia 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, że...

Badanie ankietowe "Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach"

Więcej

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 2-19 stycznia br. na ternie Gminy Turek, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe-Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na...

Badania ankietowe "Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności"...

Więcej

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Na terenie Gminy Turek, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku....

Informacja prasowa ZUS - Przedsiębiorcy korzystają z...

Więcej

Przedsiębiorcy korzystają z „Małego ZUS” Do 7 stycznia, do godz. 11:00 w województwie wielkopolskim wpłynęło ok. 8,2 tys. zgłoszeń do „Małego ZUS”. Liczba ta bardzo szybko rośnie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że możliwość zgłoszenia do...

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I - dotyczy...

Więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 3 stycznia 2019 r. o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Komisarz Wyborczy w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 7 stycznia 2019 r.

Więcej

GKI-GM.6831.45.2018 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Turek zawiadamia o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym...

Apel o niepalenie zanieczyszczonych odpadów drewnianych oraz...

Więcej

W związku z pismem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wskazującym na nieprawidłowości polegające na spalaniu przez osoby fizyczne zanieczyszczonych odpadów drewnianych oraz drewnopochodnych wbrew przepisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w...