Komunikaty i ogłoszenia

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Od lutego...

Więcej

Od lutego zmiany w „małym ZUS” Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. 1 lutego wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”. Dotychczas z „małego ZUS”...

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o wszczęciu postępowania

Więcej

GKI-GO.6220.3.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TUREK o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3...

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY

Więcej

Ruszył nabór partnerów do wiosennej edycji akcji. Zgłoszenia do akcji od obiektów hotelowych, punktów gastronomicznych oraz muzeów i innych lokali usługowych zbierane są do końca stycznia bieżącego roku. Więcej na temat akcji można przeczytać na...

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO opłaty za gospodarowanie odpadami...

Więcej

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) nałożono obowiązek wyodrębnienia rachunku...

Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Turku

Więcej

Inicjatywa Jeremie2

Więcej

Inicjatywa Jeremie2 Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji,...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - wnioski dla mieszkańców

Więcej

MIESZKAŃCY GMINY TUREK Wójt Gminy Turek informuje, iż Gmina Turek otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów...

Program "Praca i sukces"

Więcej

Powiatowy Urząd Pracy oferuje wsprace finansowane w ramach programu "Praca i sukces" Szczegóły na plakacie.

Masz Głos startuje z kolejną edycją

Więcej

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie ibuduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dlarodzin, akcja Masz Głos jest...

Światłowody w Gminie Turek

Więcej