Komunikaty i ogłoszenia

List Prezesa KRUS - zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie...

Więcej

Konsultacje społeczne dotyczące nowych wzorów kart do głosowania

Więcej

Informuję, że w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, w dniu 21 czerwca 2017 r. zorganizowany zostanie dzień otwarty, podczas którego w godz. 9.00 – 15.00 przeprowadzone zostaną konsultacje, dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych...

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych

Więcej

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Więcej

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od czerwca do lipca br. na terenie Gminy Turek, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą następujące badania rolne: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz...

Bezpłatne szkolenia dla agroturystyk

Więcej

Projekt „Start w przyszłość zawodową"

Więcej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu na stronie internetowej http://gieldapracy24.pl/ W razie dodatkowych pytań, e-mail: info@gieldapracy24.pl, nr tel.: 81 743 84 00

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Więcej

Apel do hodowców trzody chlewnej

Więcej

Wnioski o szacowanie szkód - przymrozki

Więcej

Wójt Gminy Turek prosi o składanie wniosków dot. szacowanie szkód w rolnictwie, wynikajacych z przymrozków. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Turek do dnia 31 maja 2017 r. Na ich podstawie zostaną sporządzone niezbędne protokoły. Wnioski są do pobrania...

Przymrozki wiosenne w województwie wielkopolskim

Więcej

Szczegóły na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: www.poznan.uw.gov.pl