Komunikaty i ogłoszenia

Kampania edukacyjna "Mam czas rozmawiać"

Więcej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV kontynuuje kampanię społeczną z roku 2017 pod hasłem „Mam czas rozmawiać”. Kampania oparta jest na idei...

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolnikow dotyczący...

Więcej

Bezpłatne badania mammograficzne

Więcej

Od 1 maja 2018 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku będzie wykonywać bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Wiecej informacji pod nr telefonu (63) 280 55 87, www.szpital.turek.pl

Europejski Tydzień Szczepień „Zapobiegaj. Chroń....

Więcej

W dniach 23-29 kwietnia 2018 r. obchodzimy w Polsce Europejski Tydzień Szczepień pod hasłem „Zapobiegaj. Chroń. Zaszczep”. Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa, ze...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Więcej

Dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych...

Więcej

Zgodnie z §8 pkt 2 Uchwały Nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Turek podaje do...

Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I

Więcej

Apel o nie spalanie odpadów organicznych!

Więcej

Urząd Gminy w Turku apeluje o nie spalanie traw, liści i innych odpadów organicznych, często mokrych lub wilgotnych. Powoduje to powstawanie bardzo dużej ilości dymu, który jest uciążliwy oraz szkodliwy dla naszego zdrowia i otaczającego nas środowiska Najbardziej...