Komunikaty i ogłoszenia

ZUS OSTRZEGA SENIORÓW

Więcej

INFORMACJA PRASOWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników Coraz częściej do naszych domów przychodzą osoby, które podszywają się pod pracowników różnych instytucji. Zdarza...

Konkurs EKO MODEL

Więcej

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Udział w konkursie polega na samodzielnym lub grupowym wykonaniu modelu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Konkurs...

Apel do rolników - bezpieczeństwo prac żniwnych

Więcej

IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i...

Więcej

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego...

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W CZASIE ŻNIW

Więcej

W związku ze zbliżającym się okresem żniw, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku przypomina o najważniejszych zasadach, których należy przestrzegać, aby zadbać o bezpieczeństwo własne i gospodarstw rolnych. W związku z powyższym przedstawiamy „Zasady...

List Prezesa KRUS - zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie...

Więcej

Konsultacje społeczne dotyczące nowych wzorów kart do głosowania

Więcej

Informuję, że w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, w dniu 21 czerwca 2017 r. zorganizowany zostanie dzień otwarty, podczas którego w godz. 9.00 – 15.00 przeprowadzone zostaną konsultacje, dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych...

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych

Więcej

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Więcej

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od czerwca do lipca br. na terenie Gminy Turek, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą następujące badania rolne: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz...

Bezpłatne szkolenia dla agroturystyk

Więcej