Komunikaty i ogłoszenia

Informacja dotycząca zakupu lasów i gruntów leśnych przez...

Więcej

Informacja: Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017, poz. 788) możemy kupić Twój las lub grunt przeznaczony do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, jeżeli: jesteś właścicielem, jest objęty uproszczonym...

Konkurs "Gdyby Cię nie było ..."

Więcej

Nagraj film przedstawiający postać, która Twoim zdaniem zasługuje na miano lokalnego bohatera. Celem konkursu jest pobudzanie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie wzorca autorytetu. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu krótkiego filmu przedstawiającego wybraną...

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Więcej

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Tureckiego

Więcej

Na terenie Powiatu Tureckiego w 2019 roku funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej PUNKT NR 1 obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu...

Patent na bezpieczne wakacje

Więcej

Patent na bezpieczne wakacje! Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my – Państwowa Inspekcja Sanitarna. A oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne wakacje:...

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Więcej

Bezpieczne żniwa 2019

Więcej

Z uwagi na zbliżające się żniwa Placówka Terenowa KRUS w Turku zwraca się z apelem do rolników. Treść apelu - do pobrania

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Więcej

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy, od 1 czerwca ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe: Czerwcowe badanie rolnicze, Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji...

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - W czerwcu...

Więcej

Wybierasz się na emeryturę? Może warto poczekać do lipca? Kończysz w czerwcu wiek emerytalny? Zastanów się, kiedy złożyć wniosek o emeryturę? Czy zrobić to jeszcze w tym miesiącu, czy lepiej poczekać do lipca? Pomyśl, co Ci się bardziej opłaca. Najlepiej jak najpierw sprawdzisz...

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ZUS...

Więcej

9 mld zł trafiło już do emerytów, rencistów i osób pobierających zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne z tytułu tzw. „trzynastego świadczenia”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył już także wysyłkę decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia...