Informacje o urzędzie

Dane teleadresowe i kontakty

Więcej

Urząd Gminy ul. Ogrodowa 4 62-700 TUREK woj. wielkopolskie tel. (63) 279 40 60 fax(63) 279 40 66 e-mail: ug@gmina.turek.pl NIP URZĘDU...

Władze gminy

Więcej

Wójt Gminy - Karol Mikołajczyk tel. (+48 63) 279 40 70 e-mail: wojt@gmina.turek.pl Zastępca Wójta Gminy - Katarzyna Skotarek (+48 63) 279 40 71...

Rada Gminy Turek

Więcej

Rada Gminy Turek - kadencja VIII 2018-2023 Ireneusz Kolenda Przewodniczący Rady Gminy Turek Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Członek Komisji...

Komisje Rady Gminy

Więcej

Komisja Rewizyjna Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium wójtowi....

Interpelacje i zapytania radnych

Więcej

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Turek

Więcej

Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Gminy Turek

Więcej

Preambula Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych wUrzędzie Gminy Turek, związanych z...

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Więcej

Skład: ‹Kaźmierczak Maria - Przewodniczący Komisji Kolenda Gabriela Przysło Justyna Antoniak Zofia Janiak Alicja Wodziński Jan

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Turek

Więcej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Turekjest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl. Adres...