Informacje o urzędzie

Dane teleadresowe i kontakty

Więcej

Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek woj. Wielkopolskie (+48 63) 279 40 60 (+48 63) 279 40 66 ug@gmina.turek.pl Czas pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek:...

Władze gminy

Więcej

Wójt Gminy Karol Mikołajczyk (+48 63) 279 40 70 Zastępca Wójta Gminy Katarzyna Skotarek (+48 63) 279 40 71 Przewodniczący Rady Ireneusz Kolenda (+48 63)...

Rada Gminy Turek

Więcej

Rada Gminy Turek - kadencja VII 2014-2018 Kolenda Ireneusz Przewodniczący Rady Gminy Turek Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kaczmarek...

Komisje Rady Gminy

Więcej

Komisja Rewizyjna Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium wójtowi. Wykonuje...

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Turek

Więcej

Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Gminy Turek

Więcej

Preambula Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych wUrzędzie Gminy Turek, związanych z...

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Więcej

Skład: ‹Kaźmierczak Maria - Przewodniczący Komisji Kolenda Gabriela Przysło Justyna Antoniak Zofia Janiak Alicja Wodziński Jan

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Turek

Więcej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Turekjest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl. Do korzystania z...