Komunikaty i ogłoszenia

Pomoc w zakresie Programu priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”

Pomoc w zakresie Programu priorytetowego CZYSTE...

Pomoc w zakresie Programu priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Turek zainteresowani mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy merytorycznej w zakresie Programu priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”, który oferuje wsparcie finansowe na: wymianę starego pieca, termomodernizację budynku mieszalnego (ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej), wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, czy też montaż instalacji fotowoltaicznej.

Porady dotyczące ww. Programu udzielane są w formie:

- konsultacji telefonicznej - 63 279 40 83

- konsultacji e-mailowej: j.kozanowska@gmina.turek.pl

- bezpośrednich konsultacji w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, pok. nr 4

Szczegółowe informacje dotyczące Programu priorytetowego „Czyste powietrze” dostępne są na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

wersja do druku