Komunikaty i ogłoszenia

WNIOSEK O SFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WNIOSEK O SFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW...

Podstawa prawna:
- art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1, art.7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032"
- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Tureckiego uznany jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Uchwałą Nr XIII/75/19 Rady Gminy Turek z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwiania sprawy: Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4 do dnia 30 września 2022 roku.

Miejsce składania wniosku:
Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, pokój nr. 4 , tel. 63 279 40 83
Centrum informacji i obsługi ( parter) , tel. 63 279 40 83

Dodatkowe informacje:
- Gmina Turek otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turek w latach 2021-2022„


Do pobrania:


 

wersja do druku