Komunikaty i ogłoszenia

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 18-24 listopada 2022 r.

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 18-24...
W dniach 18 - 24 listopada 2022 roku obchodzony jest Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.
 
Ponadto każdego roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

Pliki do pobrania