Komunikaty i ogłoszenia

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI UNIKAMY”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów szkoły do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-III, klasy IV-VIII i przebiega pod hasłem:

„BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI UNIKAMY”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie w dowolnej technice dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

 Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.

Uprzejmie informujemy, iż chęć udziału uczniów szkoły w Konkursie należy zgłosić najpóźniej w do 28 lutego 2023 roku do Placówki Terenowej KRUS w Turku, pod numerami telefonu: 632804417 lub drogą elektroniczną turek@krus.gov.pl.

Jako źródło wiedzy dla dzieci polecamy materiały kierowane do najmłodszych na stronie internetowej Kasy w zakładce Bezpieczne Dziecko w gospodarstwie rolnym, gdzie znajdują się m.in. kurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” oraz film pt. „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”.

Każda ze szkół, której uczniowie zgłoszą swój udział w konkursie najpóźniej do 31 marca 2023 roku powinna przekazać prace konkursowe do PT KRUS w Turku:

  1. po trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej wraz z formularzami zgłoszeniowymi. Formularz stanowi załączniki do niniejszego pisma,
  2. informację o liczbie uczestników konkursu, z podziałem na obie grupy wiekowe, według załączonego wzoru.

Zachęcając do udziału informujemy, że dla laureatów szczebla regionalnego, wojewódzkiego i centralnego konkursu przewidziano ciekawe nagrody rzeczowe.

 

Pliki do pobrania

wersja do druku