Komunikaty i ogłoszenia

II edycja ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas"

II edycja ogólnopolskiego konkursu pn. My i RYBY...

Organizatorem II edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas" dla dzieci ze szkół podstawowych jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu  jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i przekazanie - zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi - pracy konkursowej, w której przedstawią jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nas.

II edycja naszego konkurs organizowana jest w trzech kategoriach wiekowych dla dzieci szkół podstawowych (klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8) i trwa od 21 listopada 2022 r. do 3 marca 2023 r.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacja i promocja PO RYBY 2014-2020 (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/Konkurs-myiryby).

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: MyiRYBY@minrol.gov.pl

Pliki do pobrania

wersja do druku