Komunikaty i ogłoszenia

Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 roku

REJESTRACJA WIZYT
Od 1 stycznia 2023 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tureckiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty telefonicznej pod nr tel. 63 222 33 03 lub poprzez pocztę elektroniczną: npp@powiat.turek.pl

KRYTERIA DOSTĘPU DO USŁUGI
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Turek: Urząd Gminy Turek (sala nr 30)

Harmonogram: poniedziałek w godz. 8:00-12:00

W plikach do pobrania lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Tureckiego.

Pliki do pobrania

wersja do druku