Komunikaty i ogłoszenia

Susza 2023 - aktualne informacje

W związku z licznymi zapytaniami WÓJT GMINY TUREK informuje, że  PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE ZŁOŻENIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo, aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustracje na miejscu, koniecznie jest zgłoszenie tego faktu do komisji w terminie umożliwiającym dokonania oszacowania (nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy).

UWAGA! Komisja nie sporządza protokołu z szacowania strat, a jedynie raport  z wizji w gospodarstwie rolnym. Raport ten jest dokumentem dobrowolnym i sporządzanym na papierowy wniosek. Raport nie zastępuje zgłoszenia szkody i nie zwalnia rolnika z konieczności złożenia elektronicznego wniosku przez aplikację suszową.

Pomoc suszowa będzie przyznana tylko po złożeniu wniosku przez aplikację suszową!!!

Więcej informacji pod nr telefonu: 63 279 40 82


 

 

wersja do druku