Komunikaty i ogłoszenia

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT...

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Turek do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt strategii został przygotowany przez sześć gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego – Miasto Turek, Miasto Koło, Gminę Turek, Gminę Koło, Gminę Brudzew i Gminę Kościelec. Dokument opracowano w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Dokument będzie pełnił rolę strategii terytorialnej umożliwiającej realizację wspólnych zadań w ramach Związku ZIT zawartego w formie porozumienia międzygminnego jednostek samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego Miast Koła i Turku.

Dzięki zintegrowanym inwestycjom terytorialnym (ZIT) możliwe będzie realizowanie ważnych partnerskich projektów rozwojowych obejmujących obszar wspomnianych sześciu gmin. Na projekty te Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przeznaczył 8 717 164,60 euro.

Dokumenty poddane konsultacjom to:

  • Raport Diagnostyczny – portret Partnerstwa ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego [link]
  • Projekt Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego [link] wraz z załącznikami [link]

Dokumenty te są także dostępne w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pokój nr 1.

Uwagi do ww. dokumentów można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2023 r.:

Pobierz formularz konsultacyjny [link]

Konsultacje przeprowadzone są w dniach od 19 października do 24 listopada 2023 r.

Do pobrania:

 

wersja do druku