Komunikaty i ogłoszenia

Wnioski o wydanie dowodu osobistego już bez papierowych formularzy

Wnioski o wydanie dowodu osobistego już bez...

W dniu 29 grudnia 2023 r. weszły w życie zmiany w ustawie o dowodach osobistych.

  • Obecnie nie trzeba już wypełniać papierowego wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Gdy mieszkaniec przyjdzie do Urzędu, urzędnik pobierze dane osobowe z Rejestru Dowodów Osobistych, uzupełni je o dane kontaktowe i wyświetli wnioskodawcy do akceptacji na urządzeniu signature-pad. Jeśli wszystko będzie się zgadzać, wnioskodawca na tym samym urządzeniu złoży podpis pod wnioskiem. Nie zatrzymywana jest już także fotografia – po zeskanowaniu, zwracana jest mieszkańcowi. Również potwierdzenie odbioru dowodu osobistego nie jest już dokonywane na papierowym formularzu – gdy obywatel odbiera gotowy dokument, czynność tą także potwierdzi za pomocą signature-pada. Poza wygodą dla mieszkańców, jest to także oczywiście ogromna oszczędność papieru.

Odejście od papierowych formularzy to jednak niejedyne zmiany, które weszły w życie w ubiegłym miesiącu.

  • Przywrócono także możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną dla osób od 12. roku życia, jednak proces ten dzieli się na dwa etapy. Takie osoby mogą wypełnić wniosek elektronicznie oraz załączyć zdjęcie cyfrowe, jednak z uwagi na konieczność pobrania odcisków palców oraz wzoru podpisu, muszą się w ciągu 30 dni stawić w urzędzie w celu dokończenia procedury składania podania. Jeżeli tego nie zrobią, wniosek automatycznie zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Termin wydania dowodu osobistego w takim przypadku liczy się od dnia przyjścia do urzędu.


 

wersja do druku