Komunikaty i ogłoszenia

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...

Wójt Gminy Turek informuje, że każdy producent rolny, który wykorzystuje olej napędowy do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego w terminach:

  1. od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego 2024 r. – do wniosku należy dołączyć faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023r. do 31 stycznia 2024r. oraz dokument wydany przez kierownika ARiMR zawierający informacje o średniej liczbie sztuk trzody chlewnej oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego. Do wypełnionego wniosku należy również dołączyć numer konta bankowego,
  2. od dnia 1 sierpnia 2024r. do dnia 30 sierpnia 2024 r. – do wniosku należy dołączyć faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024r. do 31 lipca 2024 r. oraz dokument o którym mowa w punkcie 1.

Limit roczny zwrotu podatku akcyzowego ustala się następująco:

  • 110 x 1,46 zł x ilość ha użytków rolnych;
  • 4 x 1,46 zł x średnia roczna liczba trzody chlewnej;
  • 40 x 1,46 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła;
  • 40 x 1,46 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec;
  • 40 x 1,46 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz;
  • 40 x 1,46 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni;

Kwota zwrotu podatku za litr oleju napędowego w 2024 roku wynosi 1,46 zł.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie:
1  – 30 kwietnia 2024 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
1 – 31 października 2024 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie;
 

Do pobrania:

 

wersja do druku