Aktualności z jednostek

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie realizowane w 2022 r. Dodatek ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemców. Na terenie Gminy Turek obsługę dodatku osłonowego będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pok. nr 5.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku pod numerem telefonu: 63 279 40 63 bądź osobistą wizytę.

Zgodnie z ustawą - dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo kwoty 1500zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego są dochody osiągnięte w 2020r. w przypadku wniosku złożonego w okresie od 04.01.2022r. do 31.07.2022r. a osiągnięte w 2021r. w przypadku wniosku złożonego w okresie od 01.08.2022r. do 31.10.2022r.

W przypadku, gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:
a) 400zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
b) 600zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,
c) 850zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,
d) 1150zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), roczna wysokość dodatku osłonowego wyniesie:
a) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
c) 1062,50zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
d) 1437,50zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatkowo w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie może być niższa niż 20zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022r. W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 02 grudnia. Natomiast w przypadku wniosków złożonych od dnia 01 lutego 2022r. do dnia 31 października 2022r. wyplata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 02 grudnia 2022 r.


Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Pliki do pobrania

wersja do druku