Lista od 41 do 49 z wszystkich 49 z wszystkich wpisów

Informacja dla mieszkańców - nowy system gospodarki odpadami...

Czytaj więcej

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - lokalizacja i...

Czytaj więcej
Utrzymanie czystości i porządku w gminach - nowy system

Utrzymanie czystości i porządku w gminach - nowy system

Więcej informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadmi - kliknij na link: http://www.mos.gov.pl/kategoria/4424_utrzymanie_czystosci_i_porzadku_w_gminach/

Czytaj więcej

Ankieta - nowy system gospodarki odpadami

Czytaj więcej
Nowy system gospodarownia odpadami

Nowy system gospodarownia odpadami

Czytaj więcej

INFORMACJA dot. WYPOWIEDZENIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wójt Gminy Turek, dn. 10 kwietnia 2013 r. TUREK GKI–GI.6232.I.28.2013 SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY TUREK oraz WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na terenie gminy Turek ! INFORMACJA dot. WYPOWIEDZENIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W związku z otrzymanym pismem od: · Zakładu...

Czytaj więcej
Nowy system gospodarki odpadami w Gminie Turek

Nowy system gospodarki odpadami w Gminie Turek

Czytaj więcej

Uchwała Nr XXXV/196/13 Rady Gminy Turek z dnia 20 maja 2013 r. w...

Uchwała Nr XXXV/196/13 Rady Gminy Turek z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15...

Czytaj więcej

Zasady segergacji odpadów komunalnych

Czytaj więcej